"Η επιτυχία μας, στηρίζεται στην πένα σας..."

"Όταν θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο,
γράφω ένα"

Βενιαμίν Ντισραέλι, 1804-1881
Άγγλος Πρωθυπουργός

ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Η εμπιστευτική σχέση και το καλό αποτέλεσμα είναι εγγυημένα.
 
Καλείται ο δημιουργός όπως αποστείλει το έργο του με τους ακόλουθους τρόπους:
 
          1) Εσώκλειστο σε φάκελο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Γραβιάς 1, Χαραλαμπία κωρτ,
             Διαμ. 101, 7102 Αραδίππου, Κύπρος
 
         2) Μέσω e-mail  με  πλήρη  στοιχεία  επικοινωνίας, στο:                                                                              info@anonymopublishings.com
 
Το έργο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή, σε περίπτωση που αυτό  εγκριθεί να μπορεί να μας αποσταλεί άμεσα για την κατάλληλη επεξεργασία και διορθώσεις, που πιθανόν να κριθούν απαραίτητες.
 
Το κείμενο να είναι γραμμένο με γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial, μέγεθος 14 και διάκενο 1,5.